አዲሱ ዓመት የሠላም፤የዕድገትና ብልጽግና ይሁንልዎ!! የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት አዲሱ ዓመት የሠላም፤የዕድገትና ብልጽግና ይሁንልዎ!! የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት

በማህበራዊ ልማት ተደራሽነት የተመዘገበውን ለውጥ በጥራትም እንደግማለን!

የመልካም አስተዳደር ማነቆዎችን እየፈታን የሕዝብ አገልጋይና ደጀን የሆነ ሲቪል ሰርቪስ እንገነባለን!

በግብርናው ዘርፍ የተጀመረውን መዋቅራዊ ሽግግር በማጠናከር የኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ግንባታውን መሰረት እናሰፍናለን!

የኪራይ ሰብሳቢነት ምሽግ የሆኑትን ጠባብነትን፤ትምክህተኝነትንና አክራሪነትን በማዳከም ሃገራዊ ህዳሴያችንን እናስቀጥላለን!

በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የተመዘገበውን ፈጣንና ፍትሀዊ ዕድገት በቀጣይም አጠናክረን እንቀጥላለን!

የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት
ፖ ሳ ቁጥር: 1364/530
ስልክ ቁጥር: +251-115-52-81-13
:+251-115-52-81-92
ፋክስ : +251-115-52-20-60
: +251-115-54-25-87
Follow Us
Facebook
google +
youtube
twitter
© 2016 የኢፌድሪ መንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት